خرید النگو تب تورم ناشی از اجرای سلیقه ای قانون است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها قابل کنترل بود و سیاست های نادرست اجرایی دولت منجر به شدت گرفتن تورم شد، افزود: این که تورم به رقم بسیار بالایی رسیده ناشی از این مسئله است که نقدینگی بدون توجه به اصول منطقی اقتصاد روند رو به رشد داشته و رشد تولید با رشد نقدینگی هماهنگ نبوده است.سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص نرخ تورم در کشور گفت:بخشی از تورم موجود در کشور ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است اما همین میزان نیز قابل مدیریت بود و اگر قانون مصوب مجلس به درستی اجرا می شد هرگز تورم به این اندازه نمی رسید.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:میزان نقدینگی موجود در جامعه با تورم ارتباط مستقیم دارد و متاسفانه به این دلیل که دولت نقدینگی موجود در جامعه را مدیریت نکرد، در نتیجه نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی منجر به ایجاد تورم شد.موسوی لارگانی عدم هماهنگی میان رشد حجم نقدینگی و نرخ تولید در کشور را از دیگر عوامل موجود در رسیدن تورم به نقطه فعلی در جامعه توصیف و تصریح کرد: زمانی که در جامعه ای نرخ رشد تولید با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ نباشد تورم اصلی غیر قابل انکار است و بدون شک ایجاد شده و روند رو به رشد می گیرد.وی ادامه داد: عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید موجب ضربه خوردن تولید می شود در نتیجه هم پول نقد در دست مردم و بازار بالا می رود و هم تولید از نبود نقدینگی صدمه می بیند و تورم شدت خواهد گرفت.این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول منجر به تضعیف تولید کشور شد که به خودی خود این مسئله نیز بر نرخ تورم اثر گذار بود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار توجه و دقت جدی مجلس به وضعیت نقدینگی در بودجه سال ۹۲ شد و گفت: با توجه به وضعیت تورم موجود در جامعه مجلس باید در زمان بررسی بودجه ۹۲ دقت و توجه جدی به نقدینگی موجود در جامعه داشته باشد تا تورم بیش از این معیشت خانوارها را زیر فشار قرار ندهد.