خرید النگو تصاویر: طاووس عنکبوت‌ها

عنکبوت‌ طاووسی گونه‌ای نایاب از عنکبوت است که بیشتر در جنوب شرق استرالیا یافت می‌شود. 20 گونه عنکبوت طاووسی در جهان وجود داردتاکنون تنها 8 گونه از آن‌ها به طور رسمی شناسایی شده‌انداندازه این عنکبوت به 5 میلی‌متر می‌رسداین عنکبوت مانند طاووس در زمان جفت‌گیری باله‌های رنگارنگ خود را برای جذب جنس مخالف به نمایش می‌گذارداین گونه از عنکبوت بیشتر در کوئینزلند و نیوساوث ویلز استرالیا یافت می‌شودنام علمی این عنکبوت (Maratus volans) به معنی عنکبوت پرنده‌است. در گذشته تصور می‌شود این موجود از باله‌های رنگارنگ خود برای پرش استفاده می‌کندمنبع: همشهری آنلاین از فلیکر