خرید النگو مرسی مخالفان را به انقلاب دوم تهدید کرد

محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در دیدار با مصری های مقیم سودان به مخالفان نظام سیاسی مصر هشدار داد در صورت لزوم مردم را به خلق انقلاب دوم در کشور فرا خواهد خواند.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری المختصر ، مرسی با بیان اینکه گروه هایی در مصر هدفشان بازگرداندن ارکان رژیم سابق به قدرت است، گفت:« محال است افرادی که در کشور فساد کردند بار دیگر بتوانند سرنوشت کشور را به دست بگیرند».وی افزود :« برخی در پی ترسیم چهره  زشتی از مصر هستند اما به کوری چشم بدخواهان هم مصر و هم مردم مصر در خیر و خوشی هستند.مرسی با بیان اینکه می پذیریم کشور از مشکلات اقتصادی رنج می برد، افزود:‌« با این حال بر این باوریم اگر همکاری  دوستانمان با ما ادامه یابد طی شش ماه و حد اکثر طی 9 ماه این مشکلات را پشت سر می گذاریم».