خرید النگو مرگ كارگر بر اثر برق گرفتگی در عمق 15 متری

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مرگ كارگر 30 ساله در عمق 15 متری چاه بر اثر برق گرفتگی خبر داد.به گزارش مهر، جلال ملكی در تشریح این حادثه گفت: ساعت 11 و 24 دقیقه امروز گرفتاری یك گارگر در عمق 15 متری چاه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه امدادگران ایستگاه 89 همراه گروه نجات 40 خود را به محل حادثه در خیابان دروس خیابان هدایت رساندند.وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد، در محل گودبرداری یك خانه كارگری در حال حفر چاه بوده كه همكارانش به دلیل اینكه او فعالیت خود را ناگهانی قطع كرده بود به موضوع مشكوك شده و موضوع را به سازمان آتش نشانی اطلاع داده بودند.ملكی خاطرنشان كرد: آتش نشانان با ایمن سازی محل، كارگر 30 ساله را از چاه خارج كرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند كه آنها مرگ او بر اثر برق گرفتگی را تائید كردند.سخنگوی سازمان آتش نشانی در پایان به پیمانكاران هشدار داد: هنگام حفر چاه از مقنی‌های حرفه‌ای استفاده كرده و اجازه ندهند آنها با تجهیزات ناایمن وارد چاه شوند زیرا خاك نم دار بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد. هنگام استفاده از تجهیزات روشنایی نیز از وسایل ایمن و تجهیزات استاندارد استفاده كنند.