خرید النگو کاندیداها اعضای کابینه خود را معرفی کنند

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس با بیان اینکه متاسفانه به جای به کارگیری نیروهای لایق، مدیر و مدبر در کشور، فضای جناح بندی به شدت تقویت شده است ، بر ضرورت ارائه برنامه و معرفی تیم کاری و اعضای کابینه از سوی کاندیداها تاکید کرد.نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و فرمانشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش، فعالیت خستگی ناپذیر و انجام سفرهای استانی رئیس جمهور به عنوان نقاط قوت و ویژگی های مثبت رئیس جمهور فعلی به مهر گفت: برخی ویژگی ها نیز در رئیس جمهور فعلی و البته رؤسای جمهور قبلی از جمله نقاط ضعف آنها به شمار می رود.حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در تشریح نقاط ضعف رئیس جمهور فعلی به شتابزدگی، عزل و نصب وزرا، حساسیت نسبت به افراد و ورود به فضاهایی که در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست اشاره کرد و اظهارداشت: رئیس جمهور نباید فکر کند که چون رئیس جمهور است می تواند هر حرفی را بزند یا هر کاری که خواست انجام دهد.عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از زمان حذف نخست وزیری در کشور همه رؤسای جمهور گمان می کنند که می توانند در همه مسائل دخالت کنند ادامه داد: رئیس جمهور تنها رئیس دولت و قوه مجریه است و به همین دلیل باید فعالیت های اجرایی در کشور را انجام دهد.غضنفرآبادی با بیان اینکه متاسفانه رئیس جمهور وارد موضوعاتی می شود که ارتباطی به وی ندارد، تصریح کرد: از طرف دیگر اگر رئیس دولت در مواردی توان انجام اقدامی را نداشته باشد به فریب مردم روی می آورد.وی با اشاره با اشاره به ضرورت انجام کار صادقانه و پذیرش اشتباهات صورت گرفته، توسط هر کسی که سکان اداره کشور را به دست می گیرد گفت: عدم استفاده از نیروهای متخصص و متعهد که به نظام و انقلاب اعتقاد داشته اند از جمله ویژگی های نامناسب برای رئیس جمهور است.عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه به جای به کارگیری نیروهای لایق، مدیر و مدبر در کشور، فضای جناح بندی به شدت تقویت شده است، تاکید کرد: اگر رؤسای جمهور در حیطه وظایف قانونی خودشان عمل کنند و در عین حال در برابر هر اتفاقی سعه صدر از خود نشان دهند قطعا شاهد وضعیت مطلوب تری در روند اداره کشور خواهیم بود.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس جمهور به دور از تحریکات اطرافیان باید تحلیل درستی از اتفاقات در کشور داشته باشد، ادامه داد: تحقیق، بررسی و افزایش اطلاعات از منابع مختلف از جمله مواردی است که رئیس دولت را در تصمیم گیری های درست کمک می کند.غضنفرآبادی در ادامه به اهمیت معرفی تیم کاری و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: در این صورت مردم شناخت نسبی از میزان عملکرد هر نامزد پیدا می کنند.وی با اشاره به اینکه معرفی وزرا، معاونین و حتی در سطوح پائین تر مثل استاندارها از سوی نامزدها بیانگر نوع نگاه، اندیشه و میزان تعامل آنها نسبت به اداره کشور خواهد بود گفت: در  این شرایط می توان سیاست های کلی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر نامزد را با توجه به سوابق و عملکرد تیمی که معرفی کرده بررسی کرد.عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک رئیس جمهور موفق و توانمند در صورتی که نیروهای موفق و قوی در کنارش نداشته باشد نمی تواند کشور را به درستی اداره کند، اظهارداشت: البته یک رئیس جمهور نیز نباید فکر کند که به تنهایی می تواند امور کشور را اداره کند.غضنفرآبادی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی یک رئیس جمهور مدیریت صحیح و درست ضمن استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و کارآمد است خاطرنشان کرد: نظارت موثر بر عملکرد افراد دولت، تنبیه و تشویق به موقع، مراقبت جدی بر فعالیت همکاران و کنترل همه جانبه با ابزار نظارتی می تواند رئیس جمهور را در انجام وظیفه ثمربخش یاری رساند.