خرید النگو ۱۰ انسان مادر خوانده یک بچه گوریل! + عکس

گلادیس، بچه گوریلی که در تگزاس توسط مادرش پس زده شد و از ۲۹ ژانویه بدنی طرف به باغ وحش سینسیناتی منتقل شد.به گزارش افکارنیوز، ده انسان با پوشیدن لباسی شبیه گوریل از یک بچه گوریل دوماهه در باغ وحش سینسیناتی مراقبت می کنند.گلادیس، بچه گوریلی که در تگزاس توسط مادرش پس زده شد و از ۲۹ ژانویه بدنی طرف به باغ وحش سینسیناتی منتقل شد.در باغ وحش نیز بعد از آنکه نتوانستند برای گلادیس مادر پیدا کنند، ۱۰ نفر انسان با پوشیدن لباسی شبیه گوریل، سعی کردند به وی شیر دهند و گلادیس را بزرگ کنند.حدس زده می شد ماهها بگذرد تا یک گوریل ماده، وی را به فرزند خواندگی قبول کند و حالا کارکنان باغ وحش لباس گوریل پوشیده و به سختی به گلادیس غذا می دهند و محبتش را جلب می کنند.