خرید النگو احیای فدراسیون کارگری از آرزوهای نوری خدایاری بود

به گزارش «»، فدراسیون ورزش کارگری در حالی سال جدید را آغاز کرد که یکی از یاران خوب و بزرگ و باوفایش را در همین ابتدای سال جدید از دست داد.نوری خدایاری. رییس زحمت کش و نام آشنای هیات ورزش های کارگری استان خوزستان و یکی از بزرگان فوتبال ایران در دهه 50.نوری خدایاری را حتما قدیمی ترها بهتر می شناسند.او از همدوره ایی های علی پروین و از بازیکنان نسل طلایی فوتبال ایران و خوزستان است.خدایاری با توپ همه کار می کرد و آنقدر با توپ داخل زمین بازی می کرد و بازیکنان حریف را بازی می داد که بعضا مربیان تیم ملی و مربیان باشگاهی اش او را تعویض می کردند.خدایاری از نسل مردان مردی بود که مثل بسیاری از هم نسلی های خود از فوتبال چیزی عایدش نشد و به عنوان کارمند در خدمت ورزش استان خوزستان و ورزش کارگران بود.بی ادعا و البته دارای مناعت طبعی بلند.انسانی فرهیخته و دوست داشتنی و همیشه خندان و با سخنان نغز و بسیار شیرین.آخرین بار حضور او را در جمع روسای هیات های ورزش کارگری در تهران شاهد بودیم که قبل از سال جدید برگزار شد.علی میرزاخانی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری که سالها با نوری خدایاری در خدمت ورزش کارگری بوده است از دست دادن نوری خدایاری را ضایعه ایی بزرگ برای ورزش کارگران و ورزش ایران می داند.