خرید النگو اولین دست پیوندی ایرانی زنده است

رئیس بیمارستان 15 خرداد با تشریح آخرین وضعیت بیمار با دست پیوندی گفت: این بیمار هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد و عضو پیوندی زنده است.به گزارش مهر، عمل پیوند دست با سرپرستی دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی- فوق تخصص جراحی پلاستیک و رئیس بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک 15 خرداد انجام گرفت.این عمل در ساعت 5 صبح روز نهم اسفند ماه سال گذشته در بیمارستان 15 خرداد انجام شد. در این عمل جراحی پیوند دست از مردی که در سن 24 سالگی دچار مرگ مغزی شده بود گرفته شد و بلافاصله به مردی دیگر که دست راست خود را 6 سال پیش از دست داده بود زده شد.دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی- رئیس بیمارستان 15 خرداد در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر اینکه وضعیت بیمار بسیار مساعد است، گفت: وضعیت خون رسانی دست پیوند زده شده مطلوب است.وضعیت دست پیوندی 7 روز پس از عمل جراحیوضعیت دست 11 روز پس از عمل پیوندوی با بیان اینکه تشریح وضعیت عصبی دست زود است، خاطر نشان کرد: مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که در وضعیتی خوبی قرار دارد و دست پیوندی زنده است.کلانتر هرمزی با بیان اینکه این بیمار همچنان در بخش ایزوله بستری است، ادامه داد: در حال حاضر این بیمار تحت دارو درمانی برای تنظیم سیستم ایمنی بدن قرار دارد.وضعیت دست پس از 20 روز عمل پیوندنگهداری از بیمار در بخش ایزوله تا هفته آیندهدکتر مسعود یاوری، از جراحان اولین پیوند دست خاورمیانه نیز در گفتگو با مهر وضعیت بیمار را مطلوب توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه این عمل اولین عمل پیوند خاورمیانه است از این رو مراقبت‌های ویژه از این بیمار بیشتر است از این رو این بیمار تا هفته آینده در بخش ایزوله بیمارستان نگهداری می شود.