خرید النگو دستگیری مالک متمول باشگاه فوتبال

مالک یکی از باشگاه‌های فوتبال کشور ظهر امروز در حالی که دستبند بر دست داشت، در شعبه 11 دادسرای عمومی واقع در میدان منیریه دیده شد.به گزارش ایسنا، مالک متمول یکی از باشگاه‌های فوتبال کشور که سابقه حضور در لیگ برتر را نیز داشته ظهر امروز (یکشنبه) به صورت دستبند زده در شعبه 11 دادسرای عمومی واقع در میدان منیریه به همراه ماموران انتظامی دیده شد.او پس از مدتی حضور در دادسرا به همراه ماموران به محل دیگری منتقل شد.هنوز مراجع قضایی و رسمی کشور خبری را در این مورد منتشر نکرده و این خبر تنها بر اساس آن چیزی است که خبرنگار ایسنا از نزدیک مشاهده کرده است.