خرید النگو هدیه ارشاد به خوانندگان ستاد انتخاباتی

ایسنا نوشت:خوانندگانی که در ستادهای انتخاباتی فعالیت کنند، مجوز کنسرت هدیه می‌گیرند.به گزارش ایسنا،دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: مجوز فعالیت هنرمندان موسیقی که قصد فعالیت در ستادهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را دارند، با سرعت صادر می‌شود.به منظور افزایش سطح شور و شعف جامعه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، صدور مجوز اجرای گروه‌های هنری و خواننده‌های عرصه موسیقی که قصد فعالیت در ستادهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران را دارند، در اسرع وقت صادر می‌شود.دفتر موسیقی در گزارشی آورده است: بدیهی است، عدم اخذ مجوزهای مذکور از دفتر موسیقی معاونت امور هنری، تبعات قانونی به همراه داشته که بر عهده مراکز برگزار کننده ،گروه‌های هنری و هنرمندان خواهد بود.