خرید النگو اساس شوراها برای ایجاد پارلمان شهری است

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه اساس تشکیل شوراها، برای ایجاد پارلمان شهری است، گفت: در سه دوره ای که از تشکیل شوراها می‌گذرد مدیریت در شهرداری ها و سایر خدمات شهری رنگ و بوی خاصی گرفته است.محمد جواد کولیوند در گفت وگو با با اشاره به نامگذاری ۹اردیبهشت به عنوان روز شوراها، گفت: لزوم ایجاد شوراها با توجه به سوره شورا در قران کریم که بر بحث مشورت در تمامی امور تاکید شده است ایجاد شد.نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان اصلی در خدمات شهری و مدیریت کشوری هستند، تصریح کرد: شوراها هماهنگ کننده و برنامه ریز در بخش پزشکی ،خدمات شهرداری ها و اورژانس هستند که سعی بر ارائه خدمات یکپارچه به مردم را دارند.وی با تاکید براینکه اساس تشکیل شوراها، برای ایجاد پارلمان شهری است، ادامه داد: ازاصل ۱۰۰ تا۱۰۶ قانون اساسی کارکردهای این نهاد قید شده است که هدف از ایجاد آن بیشتر برای خدمت رسانی مطلوب به مردم است.نماینده اصولگرای مجلس نهم، تصریح کرد: در سه دوره ای که از تشکیل شوراها می گذرد مدیریت در شهرداری ها و سایر خدمات شهری رنگ و بوی خاصی گرفته است.کولیوند، افزود: شوراها می توانند به عنوان مجالس واحد شهری، مجلس شورای اسلامی را در تصویب قوانین مناسب یاری کنند.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات شوراها قرار داریم کسانی که خود را نامزد انتخابات شوراها کرده اند باید رویکرد کارکردی داشته باشند، گفت: شوراها به عنوان نهاد تصمیم ساز در مدیریت کشوری، دارای جایگاهی است که افرادی که به عنوان اعضا انتخاب می شوند باید به فکر خدمت مناسب به مردم باشند.