خرید النگو استقلال،سپاهان،داماش وقلعه‌نويي جريمه شدند

کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با صدور آرايي سه باشگاه استقلال، سپاهان و داماش گيلان و امير قلعه‌نويي را جريمه کرد.به گزارش سايت فدارسيون فوتبال، ديدار دو تيم داماش گيلان و سپاهان اصفهان از سري رقابت‌هاي ليگ برتر در هفته سي و سوم برگزار شد که از سوي تماشاگران تيم داماش گيلان تخلفاتي صورت گرفت.بر همين اساس باشگاه داماش گيلان به پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.همچنين به دليل تخلف محمد مختاري بازيکن تيم داماش، اين بازيکن 4 جلسه از همراهي تيم خود و مسابقات رسمي محروم و به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.جريمه نقدي براي باشگاه سپاهان، استقلال و قلعه نوييديدار دو تيم استقلال و سپاهان اصفهان از سري رقابت‌هاي هفته سي و دوم برگزار شد که از سوي تماشاگران تيم استقلال و سرمربي اين تيم تخلفاتي صورت گرفت. باشگاه استقلال به دليل تخلف تماشاگرانش به پرداخت 60 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد و امير قلعه نويي نيز به دليل عدم حضور در کنفرانس خبري قبل از مسابقه به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.همچنين باشگاه سپاهان نيز به دليل تخلفات تماشاگرانش به پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.