خرید النگو افزايش سرقت خانگي در سال 91

معاون مبارزه با سرقت ناجا ضمن تشريح برنامه هاي پليس براي مبارزه با سرقت خرد اعلام كرد.    به گزارش اعتماد، سرهنگ فريدون خالقي فرد، معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا از افزايش 14 درصدي سرقت از منازل در سالي كه گذشت خبر داد و گفت: نگهداري سكه طلاو ارز توسط مردم در خانه ها از عوامل ترغيب سارقان به اين نوع سرقت بوده است. او كه طي يك نشست خبري به تشريح برنامه هاي معاونت متبوع خود درباره مبارزه با سرقت هاي خرد مي پرداخت عنوان كرد كه پليس كاري خواهد كرد كه سرقت خودرو براي سارقان مقرون به صرفه نباشد.    به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرهنگ فريدون خالقي فرد در تشريح عملكرد پليس آگاهي ناجا در حوزه مبارزه با سرقت در سال 91 گفت: 98 درصد از سرقت ها مربوط به سرقت هاي عادي و 9/1 درصد مربوط به سرقت به عنف است.كشف 90 درصدي خودروهاي مسروقه    وي با اشاره به اينكه بيشترين ميزان سرقت به ترتيب مربوط به سرقت لوازم داخل خودرو با فراواني 32 درصد، موتوسيكلت با فراواني 11 درصد و خودرو با فراواني 10 درصد است، افزود: در سال 91، بيش از 91 درصد از خودروهاي مسروقه توسط پليس كشف شده است. معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينكه اين پليس در سال جديد توان خود را بركاهش سرقت هاي خرد از جمله سرقت لوازم داخل خودرو و سرقت از منزل، گذاشته است، تصريح كرد: برنامه هايي را براي رسيدن به اين مهم در سال جديد به اجرا درخواهيم آورد تا سرقت خودرو براي سارقان مقرون به صرفه نباشد. وي افزود: با درج شماره شناسايي روي تمامي قطعات خودرو، سارقان پس از سرقت قطعات با ارزش، موفق به فك و فروش آن نخواهند شد چرا كه قطعه مورد نظر بلافاصله رديابي شده و سارق به دام مي افتد.سرقت سريالي در كشور نداريم    اين مقام انتظامي درباره وقوع سرقت هاي سريالي در سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه در كشور ما اينگونه سرقت ها رخ نمي دهد چرا كه پليس آگاهي با دسترسي به بانك اطلاعاتي مجرمان به سرعت موفق به كشف اينگونه جرايم مي شود. وي با اشاره به اينكه 20 درصد از پرونده هاي مربوط به سرقت داراي ارزش ريالي پايين تر از 100 هزار تومان هستند، اذعان داشت: وظيفه پليس شناسايي و دستگيري سارقان و كشف اموال مردم است بنابراين پرونده هاي كم اهميت نيز از سوي ماموران ما مورد رسيدگي قرار مي گيرند.كشف سرقت در سال 91 افزايش داشت   معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا، همچنين خاطرنشان كرد: در سال گذشته پليس موفق به كشف بالغ بر 63 درصد از سرقت هاي به وقوع پيوسته شده و در مقايسه با سال 90، ميزان كشفيات در اين جرم بالغ بر 23 درصد افزايش داشته است. سرهنگ خالقي فرد تصريح كرد: در سال 91 پليس آگاهي ناجا موفق به كشف 4/97 درصد سرقت هاي عادي و 5/78 درصد كيف قاپي شده است.