خرید النگو انهدام باند خانوادگی زنان جيب بر

هفت زن كه با تشكيل باند خانوادگي در بازار و امامزاده ها از زنان جيب بري مي كردند در عمليات كارآگاهان پليس آگاهي شناسايي و دستگير شدند. به گزارش مردم سالاری، در پي وقوع سرقت‌هاي مشابه به شيوه «جيب بري» از مالباختگان خانم و طرح شکايت‌هاي مشابه مبني بر اينکه تعدادي از سارقان جيب بر زن، اقدام به سرقت از شهروندان در محدوده مناطق بازار، خطوط اتوبوس‌هاي BRT و همچنين اماکن زيارتي سطح شهر تهران بويژه حضرت عبدالعظيم مي‌کنند، موضوع در دستور کار پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع «جيب‌بري» و به دستور بازپرس شعبه سيزدهم دادسراي ناحيه 27 تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار کارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .با آغاز رسيدگي به اين پرونده و با توجه به شيوه و شگرد سارقان، کارآگاهان اداره هفدهم با اطمينان از حرفه اي بودن سارقان به بررسي مجرمان زن سابقه دار پرداخته و اطلاع پيدا کردند که دو تن از مجرمان سابقه دار زن به نام‌هاي نعيمه . د (28 ساله ) و زهره . م ( 30 ساله، خواهر شوهر نعميه و از اعضاي اصلي گروه سارقان ) که پيش از اين نيز بارها به اتهام جيب بري دستگير و روانه زندان شده‌اند، به تازگي و با تأمين قرار وثيقه آزاد شده اند .کاراگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ ضمن شناسايي مخفيگاه متهمان در محدوده ميدان شوش و خيابان خاوران، هر دو نفر آنها را دستگير و در همان تحقيقات مقدماتي به ارتکاب سرقت به شيوه جيب بري اعتراف و اسامي‌ديگر همدستان و ديگر اعضاي گروه را نيز معرفي کردند.با شناسايي ديگر اعضاي گروه به اسامي:الف: سحر . ي ( 29 ساله ) : از اعضاي اصلي گروه سارقان ـ داراي چهار سابقه دستگيري در سال‌هاي گذشته ـ داراي هويت مجعول فاطمه دادفر بوده و زن دايي «زهره . م» .ب: گيتا . ف ( 26 ساله ): داراي چهار سابقه دستگيري در سال‌هاي گذشته ـ دخترخاله «زهره . م» .ج: بتول . الف ( 50 ساله ): مادر گيتا و خاله ي «زهره . م»شيرين . ح ( 37 ساله ): از اعضاي اصلي گروه سارقان خواهر زاده «بتول . الف» و دخترخاله «گيتا . ف» و «زهره . م»د: معصومه . د ( 30 ساله ): خواهر «نعيمه . د»، مخفيگاه تماي اعضاي گروه در مناطق نازي آباد، خاوران و وحدت اسلامي‌شناسايي، کليه متهمان دستگير و در تحقيقات جامع پليسي به دهها فقره جيب بري در مناطق مختلف سطح شهر تهران از جمله در خطوط اتوبوس‌هاي BRT، بازار شوش، امامزاده حسن، شهرها و اماکن زيارتي قم، شهرري، مشهد و همچنين شهرهاي اصفهان، جزيره قشم و … اعتراف کردند .برابر اعترافات بدست آمده از متهمان پرونده، اعضاي گروه در قالب گروه‌هاي دو يا سه نفره و با حضور در اماکن شلوغ و پر تردد، پس از انتخاب سوژه مورد نظر ( مالباخته ) ـ غالبا از ميان افراد مسن و يا خانم‌هايي که فرزندان خود را بغل کرده و يا کيف‌هايي با دسته بلند همراه داشتند ـ به اين افراد نزديک شده، ابتدا دو نفر از اعضاي گروه (تحت عنوان سياه کن ) اطراف سوژه را محصور کرده تا ضمن پرت کردن حواس فرد مانع از رؤيت سرقت توسط ساير افراد شوند و نفر سوم نيز اقدام به سرقت محتويات کيف افراد مي‌کرد .سرهنگ کارآگاه علي غياثوند، معاون مبارزه با سرقت‌هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: «با توجه به اعترافات بدست آمده از متهمان و بررسي شکايت‌هاي مشابه، تاکنون تعدادي از مالباختگان شناسايي و در مراجعه به اداره هفدهم پليس آگاهي موفق به شناسايي متهمان شدند ؛ لذا در ادامه رسيدگي به اين پرونده و جهت شناسايي ديگر جرايم ارتکابي متهمان، از کليه مالباختگاني که بدين شيوه و شگرد و در طول يک سال گذشته مورد سرقت اموال قرار گرفته اند دعوت مي‌شود تا جهت شناسايي متهمان و طرح شکايات خود به اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي‌مراجعه کنند » .