خرید النگو تلاش برای محاکمه و برکناری مرسی

جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین مصر اعلام کرد، قصد دارد به منظور توقف سلطه اخوان المسلمین بر دولت و برکنار کردن محمد مرسی از سمتش به دیوان عدالت آفریقا برود.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه اماراتی الخلیج، جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین مصر تاکید کرد: هدفش از رفتن به این دادگاه درخواست برای اقداماتی جهت توقف روند سلطه گروه اخوان المسلمین مصر بر بخش‌های مختلف دولت است.همچنین جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین در ادامه تاکید کرد: هدفش از این اقدامات دادگاهی کردن محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر و فراهم کردن زمینه برای عزل وی از سمتش است.این گروه تاکید کرد: شکایتی علیه محمد مرسی به دادگاه کیفری بین‌المللی نیز ارائه خواهد داد.محمود محمد، سخنگوی این جبهه اعلام کرد که جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین مصر هیچ وابستگی سیاسی نداشته و اعضای آن از همه طیف‌های سیاسی هستند که یک هدف دارند و آن مخالفت با سلطه اخوان المسلمین مصر بر همه بخش‌های دولت است.وی ادامه داد: جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین به زودی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کند که طی آن از سازمان‌ها و سندیکاها و احزاب مختلف مصری دعوت می‌شود برای دادگاهی کردن مرسی و اخوان المسلمین در محاکم بین‌المللی همکاری کنند.وی اعلام کرد: ما امروز در مقابل نظامی جنایتکار قرار داریم که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.بنا به گفته سخنگوی جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین، در دادخواستی که علیه مرسی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه خواهد شد اسنادی مربوط به شماری از جنایت‌هایی که پس از آغاز دوره ریاست جمهوری وی در این کشور اتفاق افتاده به همراه اظهارات وکلای خانواده‌های کشته‌ها و زخمی‌های این کشور علیه مرسی به دادگاه ارائه می‌شود.