خرید النگو محروميت يکساله کمالوند اعلام نشد

مديرعامل باشگاه شهرداري تبريز گفت: هنوز حکمي در خصوص محروم بودن يکساله فراز کمالوند به ما اعلام نشده است.ميرمعصوم سهرابي درباره مسائلي که در خصوص احتمال تباني تيم فوتبال شهرداري تبريز مطرح شده، عنوان کرد: ما به اين مسائل گوش نمي‌کنيم کار خودمان را انجام مي‌دهيم و مسئولان ذي‌صلاح به آن رسيدگي مي‌کنند. ما همواره حامي فوتبال پاک بوديم.به گزارش فارس،وي ادامه داد: همواره به قوانين احترام مي‌گذاريم همانطور که قانون سخت قرارداد را رعايت کرديم و در ديدار با شلمچه پنالتي ناصحيحي که به سودمان اعلام شده بود به بيرون زديم. ما خود با اين مسائل مبارزه مي‌کنيم.معاون ورزشي شهرداري تبريز در خصوص اينکه اين مسائل از طرف چه کساني طراحي مي‌شود، يادآور شد: اين سخنان توسط افرادي مطرح مي‌شود که تيم‌هايشان نتيجه نگرفته و نمي‌توانند پاسخگوي مردم و مسئولان باشند. براي اينکه از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند چنين مواردي را مطرح مي‌کنند. ما نسبت به هر کس که چنين مواردي را مطرح کرده اگر مدارک و مستنداني نداشته باشد شکايت مي‌کنيم.سهرابي درباره اينکه برخي اعلام کردند محروميت يکساله فراز کمالوند محرز شده است، گفت: به ما هنوز هيچ چيزي اعلام نشده ما خود مخالف تباني هستيم و در صدد ريشه‌کن کردن آن هستيم. هر کس که خلاف قانون عمل کند ما با آن به صورت جدي برخورد مي‌کنيم.