خرید النگو مرغ پخته هم به اظهارات مرتضوی می‌خندد

یکی از شاکیان پرونده کهریزک پس از خروج از دادگاه گفت: کسی که در حال غرق شدن است به هر تخته‌پاره‌ و ریسمانی برای نجات خود دست می‌زند اما مرغ پخته هم به اظهارات مرتضوی می‌خندد. به گزارش خبرگزاری فارس عبدالحسین روح‌الامینی یکی از شاکیان پرونده کهریزک پس از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روند رسیدگی به دادگاه خوب بود و جلسه بعد به صبح چهارشنبه موکول شد.وی در واکنش به اظهارات یکی از متهمان پرونده مبنی بر اینکه شاهدانی که روح‌الامینی می‌آورد حق شهادت ندارند گفت: آیا آقای حیدری‌فر سخنگوی ما و قوه قضائیه شده است.وی افزود: تمام وقت دادگاه امروز را دفاعیات حیدری‌فر گرفت و شیوه دفاع وی آیه‌ای از قرآن را به ذهن ما آورد که معنی آن این است کسی که در حال غرق شدن است به هر ریسمان و تخت پاره‌ای چنگ می‌زند تا نجات پیدا کند.روح‌الامینی با تأکید بر اینکه همچنان آثاری از ندامت و پشیمانی را در چهره متهمان ندیده است گفت: دادگاه همچنان غیرعلنی برگزار می‌شود و قاضی هم طرفین را از صحبت در مورد دادگاه منع کرده بنابراین من نمی‌توانم از اتفاقات دادگاه چیزی بگویم.روح‌الامینی در واکنش به اظهارات مرتضوی در پایان جلسه سوم دادگاه مبنی بر اینکه وی وظیفه پدری خود را در قبال فرزندش انجام نداده گفت: من اظهارات ایشان را خواندم حتی مرغ پخته هم به اظهارات او می‌خندد طنزنویسان و حقوقدانان مطالب زیادی در مورد اظهارات مرتضوی نوشتند.وی افزود: آیا اگر کسی با وزیر و وکیلی رابطه نداشت باید فرزندش را بکشد آیا عیار سنجی آنها و شیوه اداره کشور از نظر آقایان این گونه است.روح‌الامینی در ادامه تأکید کرد: من مسئولیت پدری خود را همان روز اول انجام داده و با فرمانده سابق سپاه، قائم مقام اسبق ناجا و چند تن از دوستانم در قرارگاه ثارالله صحبت کردم.وی افزود: من خودم مراجعه حضوری به زندان اوین داشتم و حتی پسر ارشد من هم به صورت حضوری به کهریزک رفت و پیگیری شد اما متأسفانه کسی پاسخگو نبود و امروز هم متأسفانه آقایان پاسخگوی اتهاماتشان نیستند.شاکی پرونده کهریزک در ادامه خاطرنشان کرد: ما حداقل توقعمان از روز ابتدا قبول مسئولیت، عذرخواهی، استعفا و برکناری بود و متأسفم به این نکته رسیدیم که کار به محاکمه کشیده شد.وی تاکید کرد: من تا آخر ایستاده‌ام و مسئولیت پدری‌ام را تا آخرین لحظه به نحو احسن انجام خواهم داد.وی افزود: از پسر من و فرزندان ما گذشت اما باید کاری کنیم که برای فرزندان مردمی که آشنا و پارتی ندارند این مسائل تکرار نشود و آقایانی که مسئولیت می‌پذیرند پاسخگو باشند.روح‌الامینی خاطرنشان کرد: ما در جلسه سوم تقاضای حضور شاهد دادیم هنوز نوبت به ما نرسیده و تصمیم برای احضار شهود با دادگاه است.