خرید النگو معرفی رکورد داران تورم در جهان

مجارستان با تورم حدود ۱۳ هزار تریلیون درصدی در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶ رکورددار نرخ تورم در جهان است و صربستان با ۳۰۹ میلیون درصد در ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ رتبه دوم و آلمان با تورم ۲۹۵۲۵ درصدی در ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.به گزارش تسنیم، یک مطالعه بین المللی با عنوان «رژیم های پولی و تورم» 20 کشور را که در مقطعی از تاریخ خود دارای بیشترین نرخ تورم نقطه ای در جهان بوده اند معرفی کرد.بر اساس این گزارش مجارستان رکورددار تورم در جهان است. این کشور در سال های 1945 تا 1946 تورم نقطه ای(12950000000000000 درصدی) 12950 تریلیون درصدی را تجربه کرد که بالاترین تورم ثبت شده در جهان به حساب می آید.پس از این کشور، صربستان در رده دوم قرار دارد که طی سالهای 1992 تا 1994 تورم نقطه ای در این کشور به 309 میلیون درصد رسید. آلمان نیز که اکنون تورم زیر 5 درصد دارد مقام سوم در میان رکوردداران تورم در جهان را به خود اختصاص داده است. تورم نقطه ای آلمان در سال های 1920 تا 1923 به عنوان یکی از تبعات جنگ جهانی اول به 29525 درصد رسید.نام 2 کشور غربی دیگر نیز در فهرست رکوردداران تورم مشاهده می شود. فرانسه در فاصله سال های 1789 تا 1796 نرخ تورم بالای 143.26 درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم اتریش نیز در سال های 1921 تا 1922 بالغ بر 124.27 درصد بوده است.سایر کشورهایی که نامشان در این فهرست ذکر شده است عبارتند از: لهستان 187.54 درصد(1924-1921)، شوروی سابق 278.72 درصد( 1924-1922)، یونان 11.288 درصد(1945-1942)، تایوان 398.73 درصد(1949-1945)، چین 4208.73 درصد(1949-1947)، بولیوی 120.39 درصد(1986-1984)، نیکاراگوئه 126.62 درصد(1989-1986)، آرژانتین 196.6 درصد(1990-1989)،آذربایجان 118.09 درصد(1994-1991)، کنگو 225 درصد(1994-1991)، قرقیزستان 157 درصد(1992)، اوکراین 249 درصد(1994-1992)، ارمنستان 438.04 درصد(1994-1993)، بلغارستان 242.7 درصد(1997)، و زیمبابوه 2600.2 درصد(2009-2007).