خرید النگو نماينده قطر حريف کاله در فينال شد

تيم واليبال الريان قطر با پيروزي در مرحله نيمه نهايي مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا به عنوان حريف کاله در ديدار نهايي اين رقابت ها معرفي شد.هشتمين روز از مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا عصر امروز يکشنبه با برگزاري دومين ديدار مرحله نيمه نهايي در سالن 12 هزار نفري آزادي به پايان رسيد. در آخرين ديدار اين روز از رقابت ها تيم الريان قطر در مصاف با تايوان پاورز چين تايپه به برتري دست يافت.به گزارش مهر، در ديگر ديدار مرحله نيمه نهايي مسابقات واليبال باشگاههاي آسيا نيز که پيش از اين ديدار برگزار شد تيم کاله در مصاف با ليونينگ چين به برتري دست يافت. اين در حالي است که کاله پنجشنبه گذشته و در مرحله دوم اين رقابت ها نيز نماينده چين را شکست داده بود. امروز همچنين 4 ديدار ديگر برگزار شد که طي آن نمايندگان لبنان، عمان، قزاقستان و ژاپن حريفان خود را شکست دادند.نتيجه ديدارهاي برگزار شده در روز هشتم مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا به شرح زير است:رده بندي تيم هاي يازدهم و دوازدهم:* منتخب ازبکستان 3- بوشريه لبنان 2رده بندي تيم هاي نهم و دهم:* العين امارات 2- سهام عمان 3رده بندي تيم هاي پنجم تا هشتم:* گاز عراق صفر- آلماتي قزاقستان 3* گاز هند 2- تويوداي ژاپن 3مرحله نيمه نهايي (رده بندي تيم هاي اول تا چهارم)* کاله ايران 3- ليونينگ چين صفر* الريان قطر 3 – تايوان پاورز چين تايپه 2بدين ترتيب در پايان ديدارهاي امروز و با توجه به نتايج بدست آمده تيمهاي سهام عمان و منتخب ازبکستان با برتري مقابل حريفان خود در رده هاي نهم و يازدهم مسابقات قرار گرفتند و تيمهاي العين امارات و بوشريه لبنان نيز رده هاي دهم و دوازدهم را به خود اختصاص دادند. پيش از اين نيز تيم منتخب مالديو در رده سيزدهم و آخر جدول رده بندي قرار گرفته بود.بيست و چهارمين دوره مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا روز دوشنبه با برگزاري ديدارهاي نهايي براي تعيين رده بندي تيمهاي پنجم تا هشتم و نيز ديدارهاي مرحله رده بندي و فينال به پايان مي رسد. در آخرين ديدار روز پاياني مسابقات کاله از ساعت 16 و 30 دقيقه براي کسب عنوان قهرماني به مصاف تيم الريان قطر مي رود.برنامه ديدارهاي روز پاياني مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا به شرح زير است:دوشنبه 9 ارديبهشت:رده بندي تيمهاي هفتم و هشتم:* گاز عراق – گاز هندرده بندي تيمهاي پنجم و ششم:* آلماتي قزاقستان- تويوداي ژاپنمرحله رده بندي:* ليونينگ چين – تايوان پاورز چين تايپهمرحله نهايي:* کاله ايران – الريان قطرکاله در حالي در مرحله نهايي مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا به مصاف حريف خود مي رود که در صورت پيروزي و کسب عنوان قهرماني صاحب سهميه پيکارهاي جهاني برزيل خواهد شد.