خرید النگو ابلاغ طرح مهر آفرین بدون اصلاح آن، جرم است

زمانی با اشاره به ابلاغ مصوبه طرح مهر آفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهورگفت: ابلاغ این طرح بدون اصلاح تعارضات قانونی آن، جرم بوده و قوه قضائیه نیز مسئول پیگیری این مساله خواهد بود.جواد زمانی، با اشاره به ابلاغ مصوبه طرح مهر آفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهورگفت: مجلس نه تنها با استخدام افراد مخالفتی ندارند بلکه حاکمیت و دولت وظیفه فراهم کردن زمینه اشتغال را دارند که دولت نیز در بیکاری افراد مقصراست، بنابراین بهتر است که دولت عوامانه برخورد نکند.وی  با بیان اینکه رئیس مجلس طرح مهر آفرین را ملغی الاثر اعلام کرده بود، افزود: پس از بررسی طرح مهر آفرین در هیئت تطبیق مصوبات دولت مشخص شد که برخی از مواد یا بندهای این مصوبه با قانون مغایرت دارد.زمانی با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق، سیاسی نبوده و بر اساس قانون عمل می کند، با اشاره به دو تعارض قانونی مهم در این مصوبه ادامه داد: دولت در مرحله اول باید ردیف پرداخت حقوق مستخدمین را مشخص کند و در مرحله بعدی روال استخدامی را در نظر بگیرد تا حق کسی ضایع نشود.عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون تصریح کرد: در صورتی که این طرح بدون اصلاح تعارضات قانونی ابلاغ شده باشد جرم بوده و قوه قضائیه مسئول پیگیری این مساله خواهد بود.در جلسه ۲۹ آذر سال ۹۱ مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد.