خرید النگو احمدی نژاد مظلوم است؟!

محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت:مدتی است رسانه های دولتی از مظلومیت آقای احمدی نژاد سخن می گویند و گاهی او را با شهید بهشتی مقایسه می کنند.این رسانه ها معتقدند منتقدان و مخالفان رئیس جمهور در حق او ستم می کنند.اینکه ممکن است منتقدان،گاهی پا را از دایره انصاف بیرون بگذارند، امر غریبی نیست، اما آقای احمدی نژاد از سوی دور و بری های خودش هم مورد ستم قرار گرفته است.متاسفم که مجبورم از ادبیات “بگم بگم” خود آقای رئیس جمهور استفاده کنم اما به دو گوش خود شنیدم که یکی از مقربین کنونی ایشان (که رئیس جمهور برایش هزینه سنگینی هم پرداخت)می گفت اصلا رئیس جمهور نمی داند چه می کند. و یا یکی از وزرایی که خودش را برای احمدی نژاد قیمه قیمه می کند چندسال قبل در جلساتی به طور مکرر علیه آقای احمدی نژاد لطیفه تعریف می کرد. و یا فلان صاحب منصب که بعد از قضایای اخیر ونزوئلا، علیه احمدی نژاد، لطیفه پیامک می کرد. و یا فلان معاون که می گوید در دولت مانده است تا از نفوذ فلان جریان بکاهد و گر نه من کجا و احمدی نژاد؟و یا مسئول دیگری از همین مدیران معتقد است برای رسیدن روز آخر دولت دهم لحظه شماری می کنم و خیل بیشتری از عناصر دولت احمدی نژاد که از هم الان لابی با رقبای او را شروع کرده اند و …حتی در حلقه اول فداییان آقای احمدی نژاد، کسانی هستند که او را ارزانتر از آنچه تصور می کند، وامی گذارند….شاید بتوان گفت اینها نشانه های مظلومیت نیست، بلکه سنت تاریخ است که: زدی ضربتی، ضربتی نوش کن.