خرید النگو الزام دولت به پرداخت مطالبات 30 ساله ایثارگران

عضو کمیسیون تلفیق گفت: این کمیسیون در جلسه امروز خود دولت را مکلف کرد تا مطالبات 30 ساله جانبازان و ایثارگران را با تأیید بنیاد شهید و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور پرداخت کند.حسین‌علی حاجی دلیگانی در گفتگو با فارس با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 گفت: در جلسه امروز عصر این کمیسیون مصوب شد تا مطالبات جانبازان و ایثارگران طی 30 سال گذشته با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پرداخت شود.وی افزود: علاوه بر این، در جلسه امروز مقرر شد تا اعتباری معادل 500 ملیارد تومان به منظور گازرسانی به استان سیستان‌و‌بلوچستان و شرق استان هرمزگان اختصاص یابد که پیش از این در این منطقه اقدام خاصی در این ارتباط انجام نشده بود.