خرید النگو باند «نقابداران شمشير به دست» متلاشی شد

باند زورگيران نقابدار که با شمشير و قمه از مغازه داران مشهد سرقت مي کردند در عمليات گسترده کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي متلاشي شد.به گزارش خراسان، اواخر سال گذشته چند پرونده زورگيري در يک روز به پليس آگاهي خراسان رضوي رسيد که نشان مي داد اعضاي يک باند خطرناک با ايجاد رعب و وحشت، از مغازه داران مشهد زورگيري مي کنند. با توجه به حساسيت موضوع، سرهنگ کارآگاه حسين بيدمشکي (رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي) دستور داد تا پرونده زورگيري نقابداران شمشير به دست به طور ويژه موردرسيدگي قرار گيرد به همين دليل اين پرونده به اداره مبارزه با سرقت ارسال شد و گروهي از کارآگاهان زبده با نظارت مستقيم سرهنگ کارآگاه ميرجليلي (رئيس اداره مبارزه با سرقت) مامور دستگيري نقابداران زورگير شدند. اين گزارش حاکي است: کارآگاهان در اولين مرحله از اقدامات پليسي خود به سرنخ هايي دست يافتند که نشان مي داد زورگيران در سرقت هاي خود از يک دستگاه پيکان سفيدرنگ استفاده مي کنند که شماره هاي آن را با شيوه هاي خاصي تغيير داده اند. اين درحالي بود که بازبيني فيلم هاي دوربين مداربسته در برخي از مغازه هايي که مورد سرقت واقع شده اند، عمليات پليسي را وارد مرحله جديدي کرد.کارآگاهان در حالي که تصاويري از چهره هاي متهمان به دست آورده بودند موفق شدند يکي از شماره هاي واقعي پلاک خودروي پيکان سفيد را نيز کشف کنند. با اين سرنخ عمليات روي شناسايي خودروي پيکان متمرکز شد. پس از گذشت چند روز کارشناسان زبده آگاهي با انجام يکسري بررسي هاي تحقيقي و پليسي توانستند شماره پلاک واقعي خودروي پيکان را به دست آورند.آنان بلافاصله ماجرا را به قاضي حسين امام وردي( قاضي پرونده نقابداران شمشير به دست) اطلاع دادند. مقام قضائي نيز با توجه به اهميت موضوع، دستورات خاصي را براي ورود به مخفيگاه متهمان با رعايت موازين شرعي و قانوني صادر کرد. گزارش خراسان حاکي است: با کسب مجوزهاي قضايي، کارآگاهان ويژه پليس آگاهي با استعلام از مراکز ذي ربط، مالک خودرو را شناسايي و به پليس آگاهي دعوت کردند اما مالک خودرو عنوان کرد که مدتي است پيکان او را يکي از بستگانش به نام «م» امانت گرفته است. در پي اظهارات اين فرد کارآگاهان در يک عمليات غافلگيرانه موفق شدند «م» را در خيابان چمن مشهد دستگير و به پليس آگاهي هدايت کنند. اين درحالي بود که متهم مذکور به محض مشاهده ماموران از طريق پيامک همدستان خود را از ماجراي دستگيري اش مطلع کرده بود چرا که وقتي کارآگاهان عمليات را براي دستگيري همدستان وي ادامه دادند مشخص شد که آنان با عجله از مخفيگاه اصلي خود گريخته اند. کارآگاهان که با راهنمايي هاي رئيس پليس آگاهي، بازجويي از متهم را آغاز کرده بودند به سرنخ هايي دست يافتند که نشان مي داد عوامل اين باند خطرناک در سرقت هاي زيادي نقش داشته اند و حتي در يک مورد به خاطر رعب و وحشتي که ايجاد کرده بودند مالک يک مغازه قدرت تکلم خود را از دست داده است. اين جوان ۲۱ ساله که ابتدا مدعي بود من فقط راننده بودم و به سرقت ها کاري نداشتم در نهايت به ۵فقره زورگيري با زدن نقاب به چهره اعتراف کرد. در همين حال رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي دستور داد تا کارآگاهان هرچه زودتر نسبت به دستگيري ديگر عوامل اين باند با استفاده از شگردهاي پليسي اقدام کنند. با اين دستور، گروه ويژه عمليات را با شگردي جديد ادامه دادند اين درحالي بود که قاضي امام وردي (قاضي شعبه ۸۰۴ مجتمع قضايي شهيد قدوسي) متهم ۲۱ساله را با صدور قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه کرد. اين گزارش حاکي است: کارآگاهان در پيگيري اين پرونده موفق شدند پس از انجام يکسري فعاليت هاي اطلاعاتي و استفاده از منابع و مخبران محلي، مخفيگاه جديد متهمان را در منطقه مهرآباد مشهد شناسايي کنند. آنان با کسب مجوز قضايي روز گذشته در يک عمليات گسترده مخفيگاه آنان را به محاصره درآوردند يکي از متهمان که به تازگي از همسرش جدا شده بود پا به فرار گذاشت اما کارآگاهان بلافاصله راه فرار او را سد کردند و او را در منزل يکي از همسايگان اطراف مخفيگاه به دام انداختند و جوان ۲۰ساله ديگر نيز در مخفيگاه مذکور به دام افتاد. ۳زورگير نقابدار که با ديدن تصاوير زورگيري هاي خود که مغازه داران را مورد ضرب و جرح قرار مي دادند ديگر چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند. آنان به ناچار اعتراف کردند که تاکنون از مالکان ۱۸ مغازه ميوه فروشي، سوپرمارکت، عرضه محصولات فرهنگي و … زورگيري کرده اند. بنابراين گزارش، تاکنون ۱۰تن از مالباختگان شناسايي شده اند و اقدامات کارآگاهان براي شناسايي ديگر مالباختگان ادامه دارد. متهمان اعتراف کردند در مناطق بولوار وکيل آباد، پنجتن، دندانپزشکان، شهرک عسگريه، بولوار عبدالمطلب، قاسم آباد، بولوار شفا و … اقدام به زورگيري کرده اند تحقيقات بيشتر درباره جرايم ديگر اين باند خطرناک همچنان ادامه دارد.چکيدهاعضاي يک باند خطرناک که با ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان به زورگيري از مغازه داران اقدام مي کردند با تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي خراسان رضوي دستگير شدند. اعضاي اين باند که به نقابداران شمشير به دست معروف بودند پس از ضرب و جرح مغازه داران اموال آنان را مي ربودند اين درحالي است که يکي از مالباختگان از شدت وحشت قادر به تکلم نيست وهم اکنون مراحل درماني خود را طي مي کند.