خرید النگو به کسي رأي مي‌دهيم که به اعتبار ايران کمک کند

رئيس فدراسيون فوتبال گفت: هنوز راي‌مان براي رياست کنفدراسيون فوتبال آسيا مشخص نشده است.  علي کفاشيان در خصوص انتخابات کنفدراسيون فوتبال آسيا عنوان کرد: ما هنوز تصميم نگرفته‌ايم که به چه شخصي راي دهيم، هنوز چيزي مشخص نيست، قصد داريم به شخصي راي دهيم که به اعتبار فوتبال ايران کمک کند.به گزارش فارس، وي ادامه داد: به دنبال کسي هستيم که به فوتبالمان کمک کند و اميدواريم به هر شخصي که راي مي‌دهيم رياست کنفدراسيون آسيا را بر عهده بگيرد.رئيس فدراسيون فوتبال تاکيد کرد:‌در چند روزي که اينجا خواهيم بود فضاي موجود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم تا بهترين تصميم را اتخاذ کنيم.