خرید النگو تغییر ساعت ۲ هفته پایانی لیگ برتر

زمان دیدارهای هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتر فوتبال تغییر کرد.به گزارش تسنیم، تمامی دیدارهای هفته سی و سوم و سی و چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۴۵ به ساعت ۱۸ تغییر یافت.هفته سی و سومیکشنبه ۱۵/۲/۹۲ذوب‌آهن- نفت آبادان؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهرآلومینیوم-تراکتورسازی؛ساعت ۱۸ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباسمس‌کرمان-گهر؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه امام علی کرمانپیکان-فجرشهیدسپاسی؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه پیکان‌شهر تهرانسایپا-نفت تهران؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه انقلاب کرجراه‌آهن-صبای قم؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه اکباتان تهرانفولادخوزستان-استقلال؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی اهوازهفته سی و چهارمجمعه ۲۰/۲/۹۲فجرشهیدسپاسی-راه‌آهن؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه دستغیب شیرازصبای‌قم- مس‌کرمان؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام قمنفت‌آبادان-پیکان؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادانگهر-سایپا؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی دورودنفت تهران-فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه دستگردی تهرانملوان-ذوب‌آهن؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی انزلیسپاهان-آلومینیوم؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهرتراکتورسازی-پرسپولیس؛ ساعت ۱۸ در وررزشگاه یادگار امام تبریزاستقلال-داماش؛ ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی تهران