خرید النگو تکذیب مرگ چندنفر براثر پنی‌سیلین‌های چینی

رییس انجمن داروسازان ایران با تکذیب فوت چند نفر در کشور بر اثر استفاده از پنی سیلین چینی گفت: داروهای وارد شده از چین دارای استاندارهای مورد نیاز بوده و سلامت این داروها به طور کامل تایید شده است.دکتر رهبر مژدهی آذر در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: پنی سیلین‌های وارد شده از چین به دو صورت آماده به تزریق و ماده اولیه آن است که هر دو آنها مورد تایید بوده و دارای استانداردهای لازم جهانی است.رییس انجمن دارو سازان ایران در خصوص خبر جان باختن چند نفر در کشور بر اثر استفاده از پنی سیلین‌های چینی گفت: این موضوع حقیقت ندارد و کاملا کذب است.وی از رسانه‌ها خواست تا به این قبیل موضوع‌ها زیاد توجه نکنند.وی با بیان اینکه تمامی مواد دارویی از جمله پنی‌سیلین‌هایی که از چین وارد می‌شود دارای استانداردهای لازم هستند، هر گونه شایعه در این زمینه را تکذیب کرد و گفت: 90 درصد کشورهای دنیا دارو یا مواد اولیه مورد نیاز خود را از چین و هند خریداری می کنند.مژدهی آذر با اشاره به اینکه وارد کردن دارو از سایر کشورها از جمله چین نقطه ضعفی برای نظام دارویی کشور محسوب نمی‌شود، افزود: چین و هند دو قطب صادرکننده دارو در سطح جهان هستند و داروهای وارد شده از این کشورها دارای استاندارهای بین المللی و مورد تایید کمیته‌های جهانی بهداشت است.