خرید النگو حذف ناشیانه خلیج فارس از سندتاریخی

یک موزه در دبی نام خلیج فارس را با لاک غلط گیر ازیک نقشه تاریخی پاک کرده و به نمایش گذاشت.به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، نام خلیج فارس در یک نقشه تاریخی که در موزه دبی درامارات نمایش داده شده، با لاک ویرایش، پاک شده است. مقامات موزه این نقشه مخدوش شده را به نمایش گذاشتند. یک نقشه‎ تاریخی از خلیج فارس در موزه “خانه شیخ سعید” در دبی، دراقدامی ناشیانه با استفاده از لاک غلط گیر، در واژه های «Persian Gulf» واژهٔ «Persian» را از یک نقشه تاریخی حذف کرده است. این اقدام نخستین بار در سال 2007 به استناد نقشه اصلی که در سایت مجموعه نقشه های تاریخی “دیوید رمزی”، که سایت ویژه نمایش آن لاین نقشه‎های تاریخی جهان است، فاش شده است.    این سایت پیشتر نقشه اصلی را بدون تحریف نمایش داده بود.علاقمندان درصورت تمایل به نشانی زیر مراجعه کنند.http://www.davidrumsey.com/http://en.wikipedia.org/wiki/File:Persian-gulf-dubai-mus.JPG