خرید النگو خواب تازه رضا پهلوی برای ایران

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:رضا پهلوی، فرزند شاه معدوم، بار دیگر فریب عده‌ای از سودجویان را خورد و پول‌های خود را برای برگزاری اجلاسی جهت تأسیس چیزی به نام “شورای ملی ایرانیان” در اختیار آنان قرار داد. بنگاه خبرپراکنی انگلیس (بی بی‌سی) می‌گوید: گروهی از ایرانیان خواستار سرنگونی نظام سیاسی حاکم، که در چارچوب مجمع موسسان “شورای ملی ایران” گردهم آمده بودند، به نشست دو روزه خود خاتمه دادند.این گزارش می‌افزاید: هدف برگزاری این نشست، که در روزهای 7 و 8 اردیبهشت در پاریس برگزار شد، تشکیل مقدمات شکل گیری ارکان شورای ملی است. پایه گذاران این شورا که از حمایت رضا پهلوی فرزند پادشاه سابق ایران برخوردارند، هدف از تشکیل آن را ایجاد “بدیلی دموکراتیک” در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق انتخاباتی مطابق با معیارهای بین‌المللی توصیف کرده‌اند. رضا پهلوی در مصاحبه با بی‌بی سی گفت: شورای ملی به دنبال ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولار در ایران است.