خرید النگو مأموریت جاسوسان اردن در سوریه

پادشاهی اردن در ظاهر مناسبات خود با دمشق را قطع نکرده ولی تمام ارگانها و نهادهای امنیتی،اطلاعاتی و نظامی خود را در راستای خدمت به عملیاتی کردن سناریوهای مداخله خارجی علیه سوریه قرار داده است.به گزارش فارس، پادشاهی اردن در تاریخ معاصرش هیچگاه نقش برجسته و مهمی در منطقه خاورمیانه،نداشته و همواره سیاست و نقش آن مرتبط به سیاستهای منطقه ای انگلیس و آمریکا بوده است.در پرونده سیاسی خاندان سلطنتی آن کشور تا این لحظه،هیچ اقدام مثبتی و  خدمت برجسته ای به قضیه فلسطین و مردم مظلوم آن ثبت نشده است.سرویس اطلاعاتی این کشور در ارتباط و پیوند ارگانیکی با دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی “CIA” امریکایی و “MI6 , MI5” انگلیسی،سابقه تاریخی و حرفه ای دارد(سابقه همکاری این سرویس با ساواک شاهنشاهی،نیز درخشان و خواندنی است). در شکار مبارزان فلسطینی و رهبران گروه های پیشرو و مبارز عرب حرفه‌ای و با مهارت عمل کرده.اینک پادشاهی اردن تمام دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود بطور شبانه روزی در خدمات اقدامات خبیثانه دشمنان ملت و دولت سوریه،قرار داده و در توسعه گستره بحران سوریه وانهدام زیرساختارهای آن ،نقش خطرناکی ایفا می‌کند.پادشاهی اردن در ظاهر مناسبات خود با دمشق را قطع نکرده ولی تمام ارگانها و نهادهای امنیتی،اطلاعاتی و نظامی خود را در راستای خدمت به  عملیاتی کردن سناریوهای مداخله خارجی علیه سوریه قرار داده است. سرویس اطلاعاتی اردن، انواع خدمات و تسهیلات به تمام دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان سوریه چه عربی و چه غربی،ارائه می‌دهد و دولت اردن از این رهگذر بخشی از هزینه های دربار و خاندان سلطنتی را تأمین می‌کند.گرچه اردن، سیاست خارجی و مواضع سیاسی(هرگز) مستقلی،نداشته ولی بخوبی نیز می‌داند همراهی با دشمنان دمشق هیچگاه به سود بقای اریکه سلطنت هاشمی نبوده و نیست.هیچکس فراموش نمی‌کند و همگان مطلعند که در قضیه اشغال افغانستان و عراق توسط ارتش آمریکا و استمرار بحران و ویرانگری در کابل و بغداد ،اردن به ویژه دستگاه های اطلاعاتی آن ،سهمی بسزایی داشته و پدیده وحشی و جنایکاری مانند “الرزقاوی”(لات و چاقوکش شهر زرقا) در زندانهای شهرهای “امان(پایتخت)” و الزرقا (از شهرهای اردن)توسط سیا و دستگاه اطلاعاتی اردن،خلق و تربیت شده است.اینک همین سرویس اطلاعاتی،زندانیان سلفی‌های جهادی اردنی در زندانهای خود (پیش از 600 زندانی) در دوران بحران سوریه ،آزاد و تحت نظارات خود آنها را به کمک جبهه النصره و دیگر گروه های تکفیری و وهابی به سوریه ، اعزام و گسیل می‌کند تا دامنه کشتار،انهدام، ویرانگری و خونریزی در کشور همسایه “سوریه” گسترش دهند. سلفی های تکفیری اردنی خود اذعان داشته که حدود پانصد نفر از افراد خود هم اکنون در سوریه در حال جهاد و مبارزه علیه دولت سوریه هستند و تا این تاریخ به قول خودشان سی نفر از اعضایشان در عرصه جهاد کشته شده‌اند.سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی اردنی طی دوسال بحران سوریه در فراری دادن ، ساماندهی و سازماندهی معارضه سوریه، نقش مهمی ایفا کرده است و همچنین جهت ممانعت از حمایت و مساعدت دولت المالکی از دمشق، دستگاه های اطلاعاتی دولت اردن ، با استفاده از عوامل خود در مناطق مرزی عراق با سوریه و استانهای سنی نشین عراق، سعی کرده اوضاع امنیتی و ثبات عراق و شهرهایش را برهم زند تا سوریه را از یک حمایت‌گر محروم سازد.در لبنان نیز، دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی پادشاهی اردن در حال ارائه خدمات به سناریوهای خرابکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدان منطقه ای در لبنان و منطقه می‌باشد. دراین راستا اخیرا یک زن جوان فلسطینی مقیم اردوگاه عین الحلوه در بیروت و مدیر شبکه فحشا و توزیع مواد مخدر در این اردوگاه، توسط نیروهای امنیتی لبنانی دستگیر شده است. وی اعتراف کرده که 7 بسته انفجاری آماده در خانه اش مخفی کرده  و این اقدام توسط سرویس اطلاعاتی اردنی هدایت و سازماندهی شده است. قرار بوده با این بسته های انفجاری تعدادی از رهبران اسلامگرایی لبنانی و فلسطینی کشته و اوضاع امنیتی لبنان را آشفته گردد.ولی هنوز معلوم نیست که چرا نامبرده را باوجود اعتراف و اذعان به این اقدام خرابکارانه،توسط دستگاه ذیربط لبنانی،آزاد و از اتهام فوق مبرا گردیده است.برای خود اردنیها این روزها،این پرسشهای مطرح است که”1ـ  سرویس اطلاعاتی اردن در لبنان چه کار میکند؟ اهداف اقدامات و عملیات خربکارانه آن چیست؟2ـ آیا این اقدام در خدمت امنیت ملی اردن و منافع بقای تاج و تخت خاندان سلطنتی هاشمی می باشد؟ اگر نیست،پس این اقدامات در خدمت کدام اهداف واولویت های کشور اردن است؟3ـ آیا این اقدام بخشی از خدمات و تسهیلات این دستگاه اطلاعاتی به سرویس های امنیتی آمریکا،انگلیس و رژیم صهیونیستی است؟یا بخشی از تعامل و سفارش‌های کشورهای نفتی اعراب حاشیه خلیج فارس می‌باشد؟4ـ آیا دامن زدن به بحران سوریه و برهم زدن ثبات لبنان،به سود امنیت و استقرار تاج و تخت خاندان سلطنتی اردن است؟آیا این اقدامات (که همراهی با دشمنان منطقه است) مشکلات اقتصادی،رفاهی، معیشتی و توسعه ای اردن  و مردم آن حل خواهد کرد؟پاسخ به این سوال‌ها خود بخشی از نقش منفی اردن در تحولات منطقه به خصوص همکاری این کشور با غرب و برخی از رژیم های مرتجع منطقه علیه سوریه و دیگر کشورهای منطقه را برملا می کند.