خرید النگو موافقت فیفا با پیشنهاد پرسپولیس در مورد ژوزه

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: فیفا با درخواست ما در خصوص پرونده ژوزه موافقت کرد.موافقت فیفا با پیشنهاد پرسپولیس در مورد ژوزهبه گزارش فارس، مصطفی شکری ابتدا در خصوص شکایت دوتال از پرسپولیس گفت: این بازیکن از ما شکایت نکرده او فقط طی نامه‌ای از ما درخواست مطالباتش را کرده است که ما هم سوابق را بررسی و سپس تصمیم می‌گیریم.وی در خصوص پرونده ژوزه نیز گفت: به دلیل اینکه شکایت ژوزه از پرسپولیس در ایام عید بود ما طی نامه‌ای مهلتی بیشتر از فیفا برای ارسال مدارک‌مان خواستیم که فیفا نیز موافقت خود را به ما اعلام کرد و ۱۰ روز دیگر به ما فرصت داد که مدارک خود را ارسال کنیم. ما تا تاریخ ۱۰ می (۲۰ اردیبهشت) باید مدارک‌مان را ارسال کنیم که قطعا زودتر این کار را خواهیم کرد.شکری در خصوص پرونده وینگادا گفت: امروز آخرین روزی است که باید با این مربی تسویه حساب می‌کردیم، ما بخش عمده‌ای از پول او را به حسابش ریخته‌ایم اما هنوز اعلام وصولی ندیده‌ایم، باید در چند روز آینده مابقی پول را پرداخت کنیم تا دچار مشکل نشویم. البته خود وینگادا نیز دوست ندارد این کار زیاد از حد در فیفا شلوغ شود.