خرید النگو تولد دوباره نخستین وب‌سایت جهان

روز سه‌شنبه بیستمین سالگرد تولد وب جهان‌گستر بود.به گزارش ایسنا، سازمان تحقیقات هسته‌یی اروپا(سرن) که خالق نخستین وب سایت جهان بوده اعلام کرده که در حال بازخلق اولین وب‌سایت جهانی است.اولین وب‌سایت جهانی در واقع، جهشی را در عرصه علم موجب شد و اینترنت را از حوزه تسخیر دانشمندان علوم رایانه به یک ابرسیستم اطلاعاتی تبدیل کرد که جوامع مدرن هم‌اکنون به آن وابسته هستند. $(“#owl-demo2662″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:”fade” */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : “my_controls3”, navContainerClass : ‘my_nav_container3’, navText : [“”, “”], }); .slide_vertical_padding{ padding:30px 0 10px; } این وب، نخست در سال 1989 در سرن و توسط تیم برنرز- لی به عنوان شیوه‌ای برای سهیم‌کردن اطلاعات توسط فیزیکدانان سراسر جهان، طراحی شد.با قابل‌دسترس‌کردن نرم‌افزار لازم برای اداره یک سرور وب جهانی به طور رایگان و سپس ایجاد یک بروزر اساسی و کتابخانه رمزی، سرن برای اینترنت همان خدمتی را انجام داد که هنری فورد برای موتور خودرو انجام داد.به گفته رولف هویار مدیرکل سرن، این وب‌سایت تمامی بخش‌های جوامع را متحول ساخت و شیوه برقراری ارتباط، کار، ابتکار و زندگی را دوباره شکل بخشید.با این حال، مانند بسیاری از اولین نسخه‌های تاریخی، انگیزه‌ای برای حفظ نخستین وب‌سایتی که «برنرز» بر روی یک رایانه NeXT قلاب کرد، وجود نداشت.پس از چند سال، این سایت بازنشسته شد و ماشین NeXT نیز که به عنوان اولین سرور وب اصلی عمل کرد، هم‌اکنون یک شی موزه‌یی در سرن است.به منظور بزرگداشت بیستمین سال تایپ WWW، سرن اولین وب‌سایت را دوباره به زندگی بازمی‌گرداند؛ همچنین سیستم NeXT دوباره فعال شده است.