خرید النگو حقانیت تاریخی خلیج فارس

کارشناس مسائل خلیج فارس با اثبات حقانیت نام خلیج فارس از نظر تاریخی، گفت: دانشجویان برای اثبات حقانیت خلیج فارس تلاش کنند ولی نگران نباشند زیرا این توطئه شکست می‌خورد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیروز مجتهد‌زاده کارشناس مسائل خلیج فارس در دومین همایش بین‌المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس در نشست همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش گفت: ملت عرب دست به تغییر نام خلیج فارس نزده‌اند و حتی در دانشگاه‌های کشورهای عربی نیز از خلیج فارس صحبت می‌کنند ولی چند نفر محدود در دنیای عرب این کار را کرده‌اند.وی افزود: ‌مفهوم سیاسی جغرافیایی کشور از 2 هزار و 600 سال پیش در ایران شکل گرفت و قسمت‌های جنوبی کشور ایران شامل تمام منطقه خلیج فارس و دریای عمان شمالی بود و ایرانی‌ها در جنوب خلیج فارس دو ایالت داشتند که امروز عمان و امارات هستند.مجتهدزاده اظهار داشت: تا سال 1950 پول رایج مناطق بزرگ خلیج فارس نیز ریال ایران بوده است، حتی شناسنامه آنها نیز شناسنامه ایرانی بوده که از اهواز و بوشهر دریافت می‌کردند.این کارشناس مسائل خلیج فارس افزود: وقتی سراسر آن منطقه جزئی از ایران بوده است، به طور طبیعی خلیج فارس در قلب کشور ایران واقع شده است نه در جنوب آن و نام خلیج فارس به این دلیل فارس است.وی عنوان کرد: وقتی انگلستان به این مناطق پا گذاشت قبایل جنوب که وابسته به ایران بودند با آنها قرارداد بسته و به استعمار انگلستان درآمدند و در سال 1899 منطقه جنوب به دست انگلستان به منطقه عربی تبدیل شد در صورتی که مردم آن منطقه علاقه‌ای به این کار نداشتند و حتی به شاه ایران (ناصرالدین شاه) نامه نوشتند و اعلام کردند که ما از توابع ایران هستیم ولی شاه بی‌کفایت ایران به آن نامه توجهی نکرد.کارشناس مسائل خلیج فارس گفت: اگر عرب‌ها می‌خواهند امروز شخصیتی برای خود درست کنند دلیلی ندارد که آن شخصیت را با تخریب شخصیت دیگران بسازند.وی افزود: در سال 1935 نماینده بریتانیا در خلیج فارس تصمیم گرفت نام خلیج فارس را عربی کند که با استفاده از این نام جدید برای خود موقعیتی در دنیای عرب بسازد.وی با بیان اینکه صدام حسین بیشترین خیانت را برای بکار بردن نام جعلی در خلیج فارس انجام داد، عنوان کرد: در سال 1968 صدام حسین در عراق به قدرت رسید، میلیاردها دلار خرج کرد تا در رسانه‌های مختلف و دانشگاه‌ها از این نام جعلی استفاده شود ولی با وجود این همه تلاش به جایی نرسیدند و امروز قاطعانه می‌گوییم که تلاش مذبوحانه آنها که 60 سال به طول انجامیده است، به شکست تبدیل شد.مجتهدزاده با بیان اینکه تاریخ با مقداری پول در دستان انسان‌های جاعل تغییر نمی‌کند، گفت: دانشجویان کشور برای حفظ نام خلیج فارس تلاش کنند ولی نگران نباشند زیرا توطئه عرب‌ها شکست می‌خورد.