خرید النگو روایت لنکرانی از رابطه احمدی نژاد با علما

کامران باقری لنکرانی، در خصوص بی‌توجهی رئیس‌جمهور فعلی به نصایح علما، گفت:‌ رئیس‌‌جمهور فعلی وقتی که اعتراض می‌شود که چرا با علما رابطه خوبی نداری می‌گوید مگر علما من را رئیس جمهور کردند. اما موجی که در سال 84 و 88 شکل گرفت مومنانه بود و این موج را علما مطرح کردند. به گزارش تسنیم، کاندیدای جبهه‌ پایداری با بیان اینکه تنها فردی که در سال‌های 84 و 88 بر ارزش‌ها تاکید داشت، رئیس‌ جمهور فعلی بود اظهار داشت: در انتخابات این دو دوره تصمیم درستی بود که از رئیس جمهور فعلی حمایت کردیم و اشتباه رئیس جمهور بود که از آرمان‌ها فاصله گرفت و این اشتباه رئیس جمهور دلیل نمی‌شود که بگوییم آرمان‌گرایی کارایی ندارد. لنکرانی در مورد انتخابات امسال نیز گفت: شرایط کنونی نسبت به سال‌های گذشته بهتر است و ظرفیت دفاع از آرمان‌ها در سال 92 بیش از سال‌های گذشته است و حتی اگر در این انتخابات شکست بخوریم ولی بتوانیم این گفتمان را مطرح کنیم به پیروزی رسیدیم و تاکید ما باید به این گفتمان و رویکرد باشد.