خرید النگو صعود 12 پله‌اي نوشاد عالميان

پنجمين رده بندي بازيکنان جهان در سال 2013 توسط فدراسيون جهاني منتشر شد که نوشاد عالميان بعد از درخشش در مسابقات کاپ آسيا در هنگ‌کنگ موفق شد با 12 پله صعود به رتبه 51 جهان دست يابد. نابغه تنيس روي ميز ايران 34 امتياز به اندوخته هاي خود افزود تا با وجود کسر امتياز پاداش مسابقات کاپ آسيا در سال گذشته موفق به صعود تا رده 51 شود. عالميان هنوز 11 پله ديگر با رکوردش در رنکينگ جهاني دسامبر 2012 که در رده چهلم جهان بود، فاصله دارد.به گزارش فارس، نيما عالميان ديگر ملي پوش کشورمان با دو باخت در کاپ آسيا پنج پله سقوط کرد تا در مکان 278 قرار بگيرد. برادر نوشاد با دو باخت در اين رقابت ها باعث شد 6 امتياز از امتيازاتش کسر شود.اما سه بازيکن ديگر ايران در اين رده بندي صعود داشتند. افشين نوروزي، محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدي هر کدام با 2 ، 3 و يک پله صعود به ترتيب در مکان هاي 295، 300 و 345 قرار گرفتند. در رده بندي مردان جهان 1635 ورزشکار شرکت دارند.*تغييرات در صدر رنکينگ جهاني/ شوشين با قهرماني در کاپ آسيا به صدر آمددو تغيير در صدر رده بندي بازيکنان جهان رخ داد. شوشين از چين که موفق شده بود در کاپ آسيا به عنوان قهرماني دست يابد، مالونگ هموطن خود را کنار زد و به صدر رنکينگ جهان صعود کرد. دومين تغيير سقوط يک پله اي ژانگ جيک از رده سوم به چهارم و جايگزيني وانگ هائو به جاي او است. ژانگ جيک قهرمان المپيک لندن در چند ماه گذشته يکي از ضعيف ترين بازيکنان چين بوده است. يان آن ديگر بازيکن چين و نايب قهرمان کاپ آسيا نيز با صعود هشت پله اي تا مکان 14 جهان بالا آمد.*سقوط بانوي المپيکي ايراندر بخش بانوان ندا شهسواري بازيکن المپيکي کشورمان با سقوط 3 پله اي در مکان 475 ايستاد. محجوبه عمراني نفر دوم ايران در رنکينگ زنان جهان نيز با سقوط يک پله اي در مکان 538 قرار گرفت. در اين رده بندي مريم صامت و پريسا صمدي صعود 8 و 5 پله اي داشتند و به ترتيب در رتبه هاي 628 و 646 جهان ايستادند. در رده بندي زنان جهان 1231 بازيکن از سراسر جهان حضور دارند.