خرید النگو عضو کميته اجرايي فيفا 8 سال محروم شد

 به نقل از فيفا،‌ دپارتمان قضايي کميته اخلاق فيفا با رياست هانس يواخيم اکرت، تصميم گرفت ورنون مانيلال فرناندو، عضو کميته اجرايي فيفا را از شرکت در هر نوع فعاليت فوتبالي در سطح ملي و بين‌المللي به مدت 8 سال محروم کند. فيفا وي را متهم کرد که از قوانين اخلاقي فدراسيون بين‌المللي فوتبال تخطي کرده است. اين تصميم پس از جلساتي که در تاريخ 9 و 10 ارديبهشت در مقر فيفا در زوريخ برگزار شد، اتخاذ شد.به گزارش فارس، اين محروميت از يازده مارس 2013 قابل اجرا است؛ تاريخي که فعاليت‌هاي او از سوي رئيس دپارتمان قضايي به صورت تعليق درآمد.