خرید النگو آتش جنايت زير خاكستر يک ازدواج اجباری

ازدواج اجباري دختر 15 ساله با مرد روستايي آتش زير خاكستر براي جنايتي خاموش بود.    به گزارش ایران، بهمن ماه سال گذشته بود كه پيكر خونين تازه داماد 25 ساله اي به نام جعفر از رودخانه اي در اطراف تربت حيدريه بيرون كشيده شد. بررسي ها نشان داد كه قرباني از پشت سر مورد حمله قرار گرفته و با ضربه اي سنگين از پاي درآمده است.     تحقيقات پليس نشان مي داد كه جعفر چندي پيش با دختري 15 ساله ازدواج كرده و با كسي درگيري و اختلافي نداشته است. كارآگاهان جنايي در پيگيري اين پرونده به سرنخ هايي دست يافتند كه فرضيه قتل به خاطر يك رابطه پنهاني را قوت بخشيد. همين ردپاها كافي بود تا پيامك هاي عاشقانه پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت. در اين پيامك ها كارآگاهان پي بردند مرد 20 ساله اي عروس نوجوان را اغفال كرده سپس دست به چنين جنايتي زده است. 4 ماه طول كشيد تا اين مرد جنايتكار دستگير شد و وي كه كشاورز است و زن و بچه نيز دارد با وجود پيامك ها خود را بي گناه معرفي كرد، اما وقتي دلايل پليس را ديد چاره اي جز اعتراف نديد.    سرهنگ محمدامين شاهرخي رئيس پليس تربت حيدريه در اين باره به شوك گفت: قاتل روز چهارشنبه گذشته دستگير و با توجه به اعترافاتش مبني بر اين كه تازه داماد را كشته است با دستور بازپرس پرونده تحت تحقيق ويژه قرار گرفت.بازسازي صحنه قتل    صبح روز پنجشنبه گذشته مرد كشاورز در برابر بازپرس ويژه قتل و سرهنگ محمد ديمه، رئيس پليس آگاهي تربت حيدريه صحنه قتل تازه داماد را بازسازي كرد. وي گفت: من و دختر 15 ساله پيش از ازدواج وي به همديگر علاقه مند بوديم وقتي با جعفر عقد كرد گفت كه وي را دوست ندارد ما هنوز به همديگر علاقه داشتيم حتي چند باري خواست طلاق بگيرد اما نتوانست.     هم روستايي بوديم. نامزدش را با حيله اي به مسير رودخانه كشاندم. با موتورسيكلت به اينجا آمده بوديم. از وي خواستم توقف كند. سر صحبت را باز كردم و باهم جر و بحث كرديم. با نقشه اي كه كشيده بودم ضربه چوب را به پشت سرش زدم و وي را كشتم. سپس چوب كه آثار خون روي آن بود را شستم. چوب را كمي جلوتر به آتش كشيدم و آن روز به خانه برگشتم و منتظر ماندم تا آب ها از آسياب بيفتد. اصلاً فكر نمي كردم دستگير شوم و علاقه ام به يك دختر من و زندگي ام را نابود كند.