خرید النگو انتقال قطعي داماش بعد از تائيد مقامات قضايي

 علي سراواني مدير روابط عمومي باشگاه داماش گيلان در مورد انتقال تيم فوتبال داماش گيلان گفت: امروز يک جلسه با حضور توکلي از مقامات قضايي، امير عابديني مديرعامل داماش، قربانعلي الماسخاله رئيس هيئت فوتبال گيلان و سيروس محجوب برگزار شد. در اين جلسه توافقنامه نوشته شده از سوي سيروس محجوب؛ خريدار باشگاه امضا و قرار بر اين شد که بعد از تائيد توکلي و تورک نمايندگان قوه قضائيه امير عابديني اين توافقنامه را امضا کند.به گزارش فارس، وي افزود: توافق‌هاي کلي در جلسه امروز صورت گرفت اما کم و کيف اين معامله و اجرايي شدن اين قرارداد بعد از تائيد مقامات قضايي است و در آن زمان اين قرارداد اجرايي مي‌شود.