خرید النگو بیماران کلیوی در منزل دیالیز می شوند

وزیر بهداشت از اجرای طرح دیالیز بیماران کلیوی در منزل خبر داد.به گزارش مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در حاشیه بازدید از پروژه های بهداشتی و درمانی در استان گیلان، از اجرای طرح دیالیز بیماران کلیوی در منزل خبر داد و گفت: اجرای این طرح، با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت بیماران انجام می شود.وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح دستگاههای دیالیز خریداری و در اختیار بیماران قرار می‌گیرد، افزود: بیماران کلیوی می‌توانند با آرامش در خانه دیالیز شوند.