خرید النگو قتل با ضربات سنگ، پايان رابطه نامشروع مردجوان

کارآگاهان پليس آگاهي يزد مرد جواني که با ضربات سنگ، پسري را که با خواهرش در ارتباط بود، به قتل رساند، دستگير کردند.به گزارش مردم سالاری، در نوزدهم فروردين سال‌جاري مرد ميانسالي با حضور در پليس‌آگاهي يزد عنوان داشت که برادرزن 20 ساله‌اش به نام «اسماعيل» براي خريد از منزل خارج شده، اما تاکنون و پس از گذشت دو روز بازنگشته است.با ثبت اظهارات اين مرد، تحقيقات کارآگاهان براي يافتن سرنخي از سرنوشت اين پسر 20ساله آغاز شد و آنان در بررسي‌هاي اوليه دريافتند که اين فرد به حسن رفتار شهره و مشکل خاصي نيز با فردي ندارد.در حالي که تحقيقات کارآگاهان براي يافتن سرنوشت «اسماعيل» ادامه داشت، آنان در بررسي‌ها دريافتند که «اسماعيل» در لحظات آخر با دو برادربه نام‌هاي «نجيب‌الله» و «حسين» ديده شده است که با کشف اين سرنخ، شناسايي هويت دقيق اين دو در دستور کار قرار گرفت و آنها با کسب دستور قاضي پرونده، راهي محل سکونت اين دو برادرشدند که در بررسي‌ها مشخص شد که «نجيب‌الله» و «حسين» از محل متواري شده‌اند.با فرار اين دو، ظن کارآگاهان مبني بر اين که آنان از راز قتل «اسماعيل» اطلاع دادند، قوت گرفت و شناسايي محل اختفاي آنها در دستور کار ماموران پليس قرار گرفت که سرانجام «نجيب‌الله» در مخفي‌گاهش شناسايي و در عملياتي دستگير شد.با انتقال اين فرد به پليس آگاهي، وي در مواجهه با مستندات و ادله جرم، لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که متوجه رابطه نامشروع «اسماعيل» با خواهرش شده و پس از طرح اين موضوع با «حسين»، تصميم به قتل وي گرفته‌اند.نجيب‌الله در اعترافات خود عنوان کرد که شب حادثه مقتول را با موتورسيکلت به اطراف روستاهاي «دربيد» کشانده و با ضربات سنگ به سر «اسماعيل»، وي را به قتل و جسدش را در همان بيابان رها کرده است. با ثبت اعترافات وي، کارآگاهان براي يافتن جسد «اسماعيل» راهي محل اعلامي شدند که جسد «اسماعيل» در حالي که غرق در خون بود و قسمتي از آرنج آن توسط حيوانات خورده شده بود، کشف شد که جسد براي تعيين علت تامه مرگ، به پزشکي قانوني تحويل داده شد.به گزارش ايسنا، متهم به قتل به همراه پرونده متشکله و دستگيري ديگر متهم اين پرونده در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.