خرید النگو كلاهبرداری با وعده سفر حج

ماموران پليس فتاي خراسان رضوي، فرد شيادي را كه با ارسال پيامك و وعده برنده شدن سفر زيارتي حج از شهروندان كلاهبرداري ميليوني مي كرد، شناسايي و دستگير كردند.    به گزارش پايگاه خبري پليس، رئيس پليس فتاي خراسان رضوي در اين باره گفت: در پي شكايت زني ميانسال مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب بانكي اش، كارشناسان پليس فتا رسيدگي به موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.    سرهنگ محسن عرفاني افزود: ماموران پليس فتا در بررسي هاي اوليه متوجه شدند فرد كلاهبردار با ارسال پيامك به شاكي و وعده برنده شدن در سفر زيارتي حج، او را به پاي عابر بانك كشانده و با شگردي خاص هشت ميليون ريال از حسابش برداشت كرده است.    وي خاطرنشان كرد: كارشناسان پس از بررسي هاي لازم، سرنخ هايي به دست آورده و با استعلام از مبادي ذي ربط و اقدامات فني و پليسي توانستند متهم را شناسايي و دستگير كنند.    رئيس پليس فتاي خراسان رضوي تصريح كرد: متهم با مشاهده شواهد، به جرم خود اعتراف كرد.