خرید النگو واکنش باشگاه پرسپوليس به اظهارات ابرقويي‌نژاد

 حسين قدوسي با اشاره به اظهارات رئيس هيات فوتبال اصفهان درباره آتش گرفتن يکي از نمايندگي‌هاي پرسپوليس گفت: بر خلاف مسائلي که از سوي دوستان مطرح شده، مکاني که آتش گرفته است، نمايندگي باشگاه پرسپوليس بوده و نيازي هم به اخذ مجوز از هيات فوتبال اصفهان نداشته است. باشگاه مجوز فعاليت اين نمايندگي را گرفته است.به گزارش ايسنا، وي افزود: مدارس فوتبالي که قرار است در شهرهاي مختلف تاسيس شود بايد از هيات فوتبال آن شهر مجوز بگيرد. اما اين دفتر نمايندگي است و قرار نيست در آن باشگاهداري شود. يک نمايندگي است که براي هواداران خدماتي را ارائه مي‌دهد.قدوسي گفت: اين نکته را هم بايد متذکر شويم که مسئولان باشگاه پرسپوليس بعد از اين موضوع نه تنها آتش گرفتن نمايندگي را به سپاهان مرتبط نکردند بلکه گفتند ممکن است جرياني در کار باشد که روابط دو باشگاه را خدشه دار کند. پرسپوليس و سپاهان در چند روز گدشته هم با يکديگر تعامل منطقي داشتند. چه زماني که در مراسم تعيين محل و تاريخ برگزاري فينال با هم توافق کردند و چه در بحث چگونگي برگزاري مراسم خداحافظي مهدوي‌کيا که سپاهاني‌ها پيشنهاد باشگاه پرسپوليس را قبول کردند.رئيس هيات فوتبال اصفهان در اظهار نظري عنوان کرده بود پرسپوليس در اين شهر نمايندگي ندارد و مکاني که آتش گرفته بود تنها يک فروشگاه است.