خرید النگو استان فارس به چه تغییری نیاز دارد؟

استان فارس و مرکز آن شیراز؛ در ذهن بسیاری از مردم ایران، فارس و شیراز به شاه چراغ معنا می‌شود یا حافظ و سعدی، یا تخت جمشید و نقش رستم و بیشاپور، یا بوی بهار و سال‌ها بزرگترین تولیدکننده گندم کشور بودن و یا مسافرت و گردشگری، یا دانشگاه‌های پرسابقه و صنعتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.اهالی استان فارس، مسافران به آن و یا دانشجویانی که در آنجا تحصیل کرده و می‌کنند، نسبت به استان فارس با نزدیک به پنج میلیون نفر جمعیت، قریب به سی شهرستان و یکصد نقطه شهری و با وسعتی بیشتر از کره جنوبی و یا سه برابر کشورهایی مثل هلند و دانمارک نگاه‌های متفاوتی خواهند داشت و هر یک شاید نگاهی خاص به مشکلات این استان و یا راه‌های پیشرفت و تعالی آن داشته باشند. خوانده می‌شوید امروز به استان فارس اختصاص دارید؛ بنابراین، کسانی که با این استان آشنایی دارند، از ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و چالش‌های استان بگویند. به زبان ساده‌تر پرسش اصلی خوانده می‌شوید امروز این است:* استان فارس به چه تغییری نیاز دارد؟

* چه مسائلی را
موانع پیشرفت استان فارس می‌دانید؟

* کدام ظرفیت‌های
استان ناشناخته یا بلااستفاده مانده است؟

* مشکلات اصلی اکنون
و آینده استان را چه می‌دانید؟

* و به طور خلاصه
چه می‌شود و چه باید کرد تا وضع استان بهتر شود؟