خرید النگو اعلام تخلف 400 میلیون یورویی در جزیره کیش

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بندرعباس در خصوص پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در استان هرمزگان، بیان داشت: با توجه به حجم گسترده فعالیت های اقتصادی در هرمزگان در این استان نیز پرونده های بزرگی در جریان است که ما بنا بر انتشار آنها را نداشتیم اما چون خود دوستان اصرار داشته اند ما در روزهای ابتدایی هفته آینده، جزئیات یکی از این پرونده ها که مربوط به جزیره کیش است را منتشر خواهیم کرد.به گزارش مهر پورمحمدی افزود: این پرونده مربوط به یکی از پروژه های جزیره کیش به ارزش 400 میلیون یورو است که برخی آقایان قرارداد آن را امضا کرده اند که ما جزئیات این پرونده را هفته آینده منتشر می کنیم.وی در رابطه با پرونده فرودگاه قشم نیز گفت: در این خصوص نیز ما گزارشاتی ارائه کردیم و پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت اما در این مورد مجددا دستور دادرسی صادر شده چون فکر می کنیم در این پرونده حقوق بیت المال رعایت نشده است.