خرید النگو بازیکن مد نظر استقلال با پرسپولیس قرارداد بست

یونس شاکری مهاجم مشهدی وگل زن تیم تیم ابومسلم مشهد که در نیم فصل مورد توجه استقلالی ها قرار گرفته بود، با عقد قرارداد داخلی با تیم پرسپولیس به عضویت این تیم در آمد.چام :  بعد از آنکه پرسپولیسی ها با محمد قاضی مهاجم بلند قامت و قدرتی شان به مشکل برخورد کردند و ممکن است که این مهاجم از این تیم جدا شود، یونس شاکری را به عنوان اصلی ترین گزینه جهت جایگزینی قاضی در نظر گرفته اند. شاکری در این فصل با زدن یازده گل بهترین گل زن تیم ابومسلم در رقابت های لیگ دسته اول و یکی از برترین گل زنان این رقابت ها بود.