خرید النگو برنامه جدید آمریکا برای آذری‌ها و بلوچ‌های ایرانی

دولت آمریکا و سناتور‌های این کشور، گویا از حمایت از تروریست‌های پژاک و ریگی در شمال غرب و جنوب شرق ایران، طرفی بر نبسته‌اند و هنگامی که دریافتند ایرانیان پاک نهاد آذری و بلوچ جذب سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آنان نشدند و در دفاع از کیان نظام و کشور خود از جان مایه گذاشتند، به دنبال طرح جدیدی برای ایرانیان نیکو سرشت این مناطق هستند. به گزارش «»، یکی از سناتور‌های آمریکایی به تازگی به دنبال مصوبه‌ای در کنگره این کشور است تا برای راهیابی هر چه بیشتر آمریکا در مناطق آذری نشین و بلوچ نشین ایرانی، شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خاص این مناطق تأسیس کنند تا ارزش‌های دولت آمریکا را در این مناطق ترویج کنند. دانا رورابچر از سناتورهای آمریکایی، این طرح را در روزهای اخیر در اختیار کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرار داده است. این سناتور آمریکایی همچنین در ضرورت صرف بودجه برای چنین طرحی اظهار کرده ‌که این جزیی از منافع و امنیت ملی آمریکاییان است که برای نفوذ در جمعیت هجده میلیونی آذری‌ها و بلوچ‌های ایرانی، مبالغی از بودجه خود را اختصاص دهند. نکته جالب این که این خبر، بیش از آن که در رسانه‌های آمریکایی برجسته شود، در رسانه‌های ترکیه مورد توجه قرار گرفته است. ترکیه در ماه‌های اخیر سیاست تفرقه آمیز قومیتی را در ایران پیگیری می‌کند و حتی در ماه‌های اخیر، اجلاس برخی از معدود گروه‌های خارج نشین جدایی طلب را ایرانی را میزبانی کرده است. سیاستمداران ترکیه‌ای در هفته‌های گذشته نیز تلاش بسیاری کرده‌اند که گروه «پ. ک. ک» را راضی کنند در ازای ارائه امتیازاتی، آنان را از این کشور خارج کرده و ‌به سوی ایران و عراق رهسپار کنند.