خرید النگو جريمه نقدي براي پيکان و ملوان بندر انزلي

کميته انضباطي از جريمه نقدي براي تيم هاي پيکان و ملوان بندر انزلي خبر داد.به گزارش “ورزش سه” و به نقل از سايت رسمي فدراسيون، در ديدار دو تيم پيکان و ملوان بندر انزلي که 23 فروردين ماه از هفته سي ودوم در انزلي برگزار شد، تيم پيکان با سه دقيقه تاخير در آغاز نيمه دوم بازي، وارد زمين شد. بر همين اساس تيم پيکان به پرداخت 9 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. همچنين به دليل تاخير يک دقيقه اي تيم ملوان بندر انزلي در نيمه دوم، اين تيم نيز به 3 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.