خرید النگو جلسه جعفري، اوليويرا و آذرنيا در باشگاه تراکتور

توني اوليويرا روز گذشته از هدايت تراکتورسازي کنار گذاشته شد و با تصميم مسئولان اين باشگاه حسن آذرنيا، سکان هدايت تراکتورسازي را در دو هفته پاياني ليگ برتر در اختيار خواهد داشت.به گزارش فارس،در همين راستا امروز از ساعت 10:30 در باشگاه تراکتورسازي محمد حسين جعفري مديرعامل باشگاه جلسه‌اي با اوليويرا و در حضور حسن آذرنيا برگزار مي کند تا در مورد وضعيت اين تيم و شرايطي که ايجاد شده صحبت کنند.مسئولان تراکتورسازي از اوليويرا به دليل زحماتي که در اين مدت کشيده تشکر کرده و به طور رسمي با او قطع همکاري کنند.