خرید النگو دیپلمات بازداشت شده ایرانی چه کسی است؟

در حالی که یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران، دستگیری یکی از دیپلمات‌های کشورمان در تهران را تأیید کرده، اخبار منتشره در رسانه‌های خارجی، حاکی از این است که این دیپلمات دستگیر شده، باقری اسدی، یکی از دیپلمات‌های برجسته ایرانی است. به گزارش «»، رسانه‌های آمریکایی، باقر اسدی را یکی از دیپلمات‌های برجسته ایرانی معرفی کرده‌اند که پیشتر در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، دارای رتبه بالایی بوده است. وی همچنین پیش از دستگیری، مدیریت دبیرخانه کشورهای در حال توسعه یا دی هشت را در استانبول بر عهده داشته است. یکی از نزدیکان اسدی به رویترز گفته ‌که آنان اطلاع دقیقی دباره دستگیری این دیپلمات ایرانی ندارند.