خرید النگو سریال رسوایی‌های اخلاقی در بی بی سی

رسوایی‌های جنسی مجریان و سوء استفاده جنسی تهیه کنندگان و دست اندرکاران بی بی سی ابعاد جدیدی پیدا کرده است.به گزارش واحد مرکزی خبر از لندن، استیوارت هال (Stuart Hall) تهیه کننده بی بی سی امروز اعتراف کرد در فاصله سال‌های 1967 تا 1985 به 14 دختر، از جمله یک دختر 10 ساله، تعرض کرده است.سریال افشای رسوایی های جنسی مجریان و سوء استفاده جنسی تهیه کنندگان و دست اندرکاران بی بی سی، همچنان در انگلیس در حال پخش است. وکیل این تهیه کننده پیشین بی بی سی در پایان جلسه دادگاه گفت که موکلش از قربانیان سوء استفاده جنسی، پوزش خواسته است.حکم دادگاه در روز دوشنبه 27 خرداد صادر خواهد شد و تا آن روز، استیوارت هال با دادن وثیقه، آزاد است.سخنگوی بی بی سی که پس از آشکار شدن سریال رسوایی سوء استفاده جنسی کارکنانش از کودکان انگلیسی، مدام ابراز شرمندگی کرده است گفت بی بی سی از اقدامات بی‌شرمانه استیوارت هال، وحشت زده شده است و همدردی خود را با قربانیان ابراز می‌کند.وی افزود بی بی سی به همکاری با پلیس درباره رسیدگی به پرونده رسوایی‌های کارکنان این سازمان ادامه خواهد داد.استیوارت هال در حال خروج از دادگاه گفت چون سرما خورده است، نظری ندارد. نذیر افضل، دادستان دادگاه، استیوارت هال را یک درنده فرصت طلب نامید.استیوارت هال به مدت نیم قرن، از گویندگان، مجریان و تهیه کنندگان بی بی سی بود و پارسال، از دریافت کنندگان لقب افراد برجسته انگلیس در سال 2012 بود.