خرید النگو سوتی جدید جواد خیابانی!

جواد خیابانی گزارشگر بازی زیبای رئال – دورتموند این بارهم برگ تازه ای در آستین داشت.به گزارش گل، جواد خیابانی گزارشگر بازی رئال – دورتموند گزارش پرهیجان و باطراوتی روی این بازی داشت .اما این همه ماجرا نبود و خیابانی این بار با تلفظ نام متس هوملس مدافع دورتموند به هیومه لس و اصرار روی این تلفظ همه را به تعجب واداشت.این اولین باری بود که این تلفظ را می شنیدیم. شاید هم همه ما اشتباه می کنیم و حق با آقا جواد است.